Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bendung Pamukkulu


BENDUNG PAMUKKULU
Tanggal Jam Limpas Mercu Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 May 2024 07:00 0 0 0 0
20 May 2024 06:00 0.1 100 0 0
20 May 2024 05:00 0 0 0 0
20 May 2024 04:00 0 0 0 0
20 May 2024 03:00 0 0 0 0
20 May 2024 02:00 0 0 0 0
20 May 2024 01:00 0 0 0 0
20 May 2024 00:00 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.