Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bendung Jenemarung






BENDUNG JENEMARUNG
Tanggal Jam Limpas Mercu Intake Bendung Kanan > Saluran Induk Jenemarung Kanan Intake Bendung Kiri > Saluran Induk Jenemarung Kiri
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 May 2024 07:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 06:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 05:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 04:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 03:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 02:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 01:00 0 0 0 0 0 0
20 May 2024 00:00 0 0 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.